Nowości wydawnicze

informatyka

Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Marek Kubale

Słowa kluczowe: analiza algorytmów, struktury danych

mechanika

Mechanika kontaktu w charakteryzowaniu materiałów inżynierskich

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Alicja Stanisławska

Słowa kluczowe: mechanika kontaktu, model Hertza, pomiar twardości, test indentacji, nanotwardość

mechanika

Metodyka testowania paliw żeglugowych w rzeczywistych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Zbigniew Korczewski

Słowa kluczowe: laboratoryjne badania silnikowe, paliwa żeglugowe, technologia wyznaczania parametrów diagnostycznych charakteryzujących jakość użytkową paliw żeglugowych, stan techniczny silnika, badania energetyczne i emisyjne silnika okrętowego

poezja

Nieobojętność

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Sławomir Jerzy Ambroziak

Sławomir Jerzy Ambroziak jest pracownikiem naukowym Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jako autor poezji zadebiutował w 2004 roku. Opublikował kilka tomików wierszy:

ekonomia i zarządzanie

Nonstandard Equivalence Scales and their Applications for European Union Countries

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in Gdańsk Tech's bookstore.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) – Stanisław Maciej Kot
Scientific profile (Bridge of Knowledge) – Stanisław Maciej Kot

architektura i urbanistyka

Ochrona i konserwacja historycznej architektury modernistycznej Gdyni

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Robert Hirsch

Słowa kluczowe: historyczna architektura modernistyczna Gdyni, adaptacje budynków modernistycznych, elewacje budynków modernistycznych, rewaloryzacja dworca kolejowego, adaptacja Dworca Morskiego na Muzeum Emigracji

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.