Nowości wydawnicze

mechanika

Stale odporne na korozję i ich spawalność

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Jerzy Łabanowski

Słowa kluczowe: austenityczne stale, ferrytyczno-austenityczne stale (dupleks), ferrytyczne stale, utwardzane dyspersyjnie, martenzytyczne stale nierdzewne, stale odporne na korozję, spawalność

elektrotechnika

Stany nieustalone w obwodach elektrycznych

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Andrzej Skiba, Hocine Tiliouine

Słowa kluczowe: analiza stanów przejściowych w obwodach elektrycznych, stan quasi-ustalony w obwodach elektrycznych, obwody pierwszego rzędu, obwody drugiego rzędu, obwody trzeciego rzędu.

Inżynieria środowiska

System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu - od wizji do wdrożenia

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Magdalena GajewskaEwa Wojciechowska, Joanna Rayss, Wojciech Szpakowski, Dominika Wróblewska

Słowa kluczowe: skład i podatność ścieków na biodegradację, hydrofitowa metoda oczyszczania ścieków, oczyszczalnie hydrofitowe

 

elektronika

Technika wysokich częstotliwości w zadaniach

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Piotr Kowalczyk, Rafał Lech, Jerzy Mazur

Słowa kluczowe: wysokie częstotliwości, technika mikrofalowa i antenowa, telekomunikacja światłowodowa i bezprzewodowa, wektor Poyntinga

termodynamika

Termodynamika

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (ResearchGate): Wiesław Pudlik

Słowa kluczowe: podstawowe pojęcia i prawa, właściwości i przemiany gazów i par, obiegi gazowe i parowe, gazy wilgotne i ich przemiany, termodynamika spalania, termodynamika przepływu gazów i par

ekonomia i zarządzanie

Tworzenie wartości wspólnej w uniwersytecie

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy)Elżbieta Karwowska

poezja

Waniliowy Anioł

Książkę można nabyć w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Sławomir Jerzy Ambroziak 

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.