Nowości wydawnicze

mechanika

Mechanika kontaktu w charakteryzowaniu materiałów inżynierskich

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Alicja Stanisławska

Słowa kluczowe: mechanika kontaktu, model Hertza, pomiar twardości, test indentacji, nanotwardość

mechanika

Metodyka testowania paliw żeglugowych w rzeczywistych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Zbigniew Korczewski

Słowa kluczowe: laboratoryjne badania silnikowe, paliwa żeglugowe, technologia wyznaczania parametrów diagnostycznych charakteryzujących jakość użytkową paliw żeglugowych, stan techniczny silnika, badania energetyczne i emisyjne silnika okrętowego

poezja

Nieobojętność

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Sławomir Jerzy Ambroziak

Sławomir Jerzy Ambroziak jest pracownikiem naukowym Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jako autor poezji zadebiutował w 2004 roku. Opublikował kilka tomików wierszy:

ekonomia i zarządzanie

Nonstandard Equivalence Scales and their Applications for European Union Countries

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in Gdańsk Tech's bookstore.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) – Stanisław Maciej Kot
Scientific profile (Bridge of Knowledge) – Stanisław Maciej Kot

Inżynieria środowiska

Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy): Ewa Klugmann-Radziemska

Słowa kluczowe: energia wód, energia wiatru, kotły gazowe, ogrzewanie budynków, wykorzystanie energii słonecznej, rozwiązania energooszczędne

elektrotechnika

Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy autora (MOST Wiedzy): Robert Piotrowski

Słowa kluczowe: obiekty sterowania – SBR i instalacja napowietrzająca oczyszczalnia sekwencyjna sterowanie procesami biologicznymi w SBR reaktor SBR projektowanie układu regulacji optymalizacja procesów biologicznych algorytm rojowy ABC

 

chemia

Podstawy chemii organicznej. Tom 1

Książkę można zakupić w e-sklepie PG

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy): Aleksander Kołodziejczyk, Krystyna Dzierzbicka

Słowa kluczowe: alkohole, reakcje eliminacji, fenole, tiole i sulfidy, reaktywność arenów, halogenoalkany, wiązania chemiczne, reakcje substytucji, etery, alkany, alkiny, węglowodory aromatyczne – areny, alkadieny (polieny)

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.