Nowości wydawnicze

elektrotechnika

Stany nieustalone w obwodach elektrycznych

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Andrzej Skiba, Hocine Tiliouine

Słowa kluczowe: analiza stanów przejściowych w obwodach elektrycznych, stan quasi-ustalony w obwodach elektrycznych, obwody pierwszego rzędu, obwody drugiego rzędu, obwody trzeciego rzędu.

Inżynieria środowiska

System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu - od wizji do wdrożenia

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Magdalena GajewskaEwa Wojciechowska, Joanna Rayss, Wojciech Szpakowski, Dominika Wróblewska

Słowa kluczowe: skład i podatność ścieków na biodegradację, hydrofitowa metoda oczyszczania ścieków, oczyszczalnie hydrofitowe

 

elektronika

Technika wysokich częstotliwości w zadaniach

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Piotr Kowalczyk, Rafał Lech, Jerzy Mazur

Słowa kluczowe: wysokie częstotliwości, technika mikrofalowa i antenowa, telekomunikacja światłowodowa i bezprzewodowa, wektor Poyntinga

ekonomia i zarządzanie

Ulgi podatkowe w sektorze MŚP – wyniki badań

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Piotr Kasprzak

Słowa kluczowe: finansowanie sektora MŚP, konkurencyjność MŚP, system podatkowy, ulgi w podatku dochodowym, ulgi innowacyjne, bariery w systemie ulg i zwolnień

ekonomia i zarządzanie

Wiedza rynkowa i twórczość w kształtowaniu nowych produktów

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Dariusz Dąbrowski

Słowa kluczowe: pojęcie nowego produktu, proces rozwoju produktu, wiedza rynkowa, twórczość, kształtowanie nowych produktów, przekształcenie koncepcji w produkt, model mediacyjny, model moderowanej mediacji

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.