Książki w kategorii budownictwo

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

Badania deformacji materiałów sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Maciej Niedostatkiewicz

Słowa kluczowe: dynamika, metody bezinwazyjne, obliczenia DEM, przepływ materiału sypkiego, silos

 

Budownictwo ogólne w ujęciu tradycyjnym

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy autora (MOST Wiedzy)Erwin Wojtczak

Słowa kluczowe: budownictwo ogólne, budownictwo tradycyjne, wznoszenie budynków

Doraźna nośność słupów o przekroju kołowym z rur FRP wypełnionych betonem. Badania, teoria, obliczanie. Seria monografie nr 180

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) – Marcin Abramski
Słowa kluczowe: beton skrępowany w ściskanych elementach konstrukcyjnych typu CFT, wpływ smukłości na nośność elementów ściskanych, słupy CFT z rur polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym

 

Inteligentny modeler graficzny w komputerowych systemach wspomagania projektowania budowlanego

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Marek Krzaczek

Słowa kluczowe: projektowanie budynków, proces projektowania budowlanego, rozwój systemów CAD, inteligentny modeler graficzny (IMG), system ARTIF, modeler rozmyty, moduły obliczeniowe w IMG, praktyczne zastosowanie IMG

 

MATLAB i jego środowisko

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Andrzej Ambroziak, Izabela Lubowiecka

Słowa kluczowe: MATLAB, grafika 2D i 3D, m-files, instrukcje sterujące, podstawy programowania, obliczenia symboliczne, analiza danych, algorytmy

 

Metody numeryczne w mechanice konstrukcji z przykładami w programie MATLAB

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Andrzej Ambroziak, Paweł Kłosowski

Słowa kluczowe: metody dekompozycyjne, równania liniowe, metody eliminacyjne, metody przybliżone

 

MSC Adams Przykłady obliczeń

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Andrzej Ambroziak, Paweł Kłosowski

Słowa kluczowe: oddziaływanie wahadeł na kostkę sześcienną, rzut kulą do obręczy, układ mas drgających z tłumieniem i bez tłumienia, oddziaływanie pręta sztywnego i odkształcalnego na bryłę sztywną 

 

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.