Szczegóły książki 100 zadań z wytrzymałości materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

budownictwo

100 zadań z wytrzymałości materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

ISBN: 978-83-7348-897-7

Numer wydania: 1

Rok wydania: 2023

Język wydania: polski

Liczba stron: 174

Opis:

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy autora (MOST Wiedzy)Erwin Wojtczak

Słowa kluczowe: stan naprężenia, stan odkształcenia, prawo Hooke’a, charakterystyki geometryczne figur płaskich, rozciąganie/ściskanie osiowe oddziaływania termiczne, zginanie proste i ukośne, rozciąganie/ściskanie mimośrodowe, rdzeń przekroju, skręcanie swobodne, ścinanie przy zginaniu, naprężenia główne przy zginaniu, połączenia technologiczne, belki złożone, pręty zespolone, linia ugięcia belki zginanej, cięgna, energia potencjalna odkształcenia sprężystego, stateczność prętów prostych, złożone stany naprężenia hipotezy wytrzymałościowe, nośność graniczna.

Wytrzymałość materiałów to jedna z kluczowych dziedzin wiedzy inżynierskiej, zajmująca się badaniem w ujęciach teoretycznym i eksperymentalnym zjawisk zachodzących w materiałach i konstrukcjach pod wpływem obciążeń zewnętrznych. Podstawowym zagadnieniem wytrzymałości materiałów jest charakteryzowanie stanu materiału bądź wykonanej z niego konstrukcji, m.in. poprzez wyznaczanie naprężeń, odkształceń i przemieszczeń. Jest to dyscyplina inżynierska wyrastająca z dziedziny teoretycznej – teorii sprężystości i plastyczności. Ograniczona do klasy układów prętowych przynosi uproszczone, korzystne z punktu widzenia inżyniera rozwiązania.  

Niniejszy zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów budownictwa na wyższych uczelniach technicznych. Poszczególne rozdziały dotyczą podstawowych problemów obliczeniowych wytrzymałości materiałów. Każdy rozdział składa się z dwóch części – pierwsza z nich zawiera treści zadań, a druga pełne rozwiązania z komentarzami. Przyjęta forma zbioru zadań ma na celu umożliwienie zrozumienia prezentowanych zagadnień poprzez szczegółowe przeprowadzenie czytelnika przez schemat rozwiązania. Trzeba jednak pamiętać, że każde rozwiązanie jest słuszne w odniesieniu do konkretnego problemu rozważanego w zadaniu, wobec czego należy uważnie korzystać z przedstawionych schematów w przypadku rozważania innych (podobnych) problemów z zakresu danej tematyki. Zadania w kolejnych rozdziałach wprowadzają nowe zagadnienia, nierzadko łącząc je z dziedziną poprzednich tematów.


Pobierz spis treści (pdf, 325.68 KB)

Zakup publikacji:
format cena netto cena brutto dostępność
B5 24,00 25,20 dostępne
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.