Pełny katalog

ekonomia i zarządzanie

A piece of corporate finance

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 – Pomorska Biblioteka Cyfrowa, MOST Wiedzy
The publication is available under the Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license Pomeranian Digital Library, Bridge of Knowledge

mechanika

Analiza stateczności powłok warstwowych obciążonych termicznie. Seria monografie nr 126

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) –  Agnieszka Sabik
Słowa kluczowe: analiza powłok, analiza stateczności, powłoki warstwowe, temperatura

chemia

Aparatura i procesy jednostkowe stosowane w laboratorium chemii organicznej

Profil naukowy autorów (MOST Wiedzy) – Krystyna Dzierzbicka, Grzegorz Cholewiński, Janusz Rachoń

Słowa kluczowe: techniki laboratoryjne, destylacja, chromatografia kolumnowa, laboratorium chemii organicznej, sublimacja, ekstrakcja, zestaw do prowadzenia reakcji, krystalizacja 

mechanika

Application of wavelet analysis in damage detection and localization

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Magdalena Rucka, Krzysztof Wilde
Słowa kluczowe: analiza falkowa, damage detection (detekcja uszkodzeń), dynamika budowli, sztuczne sieci neuronowe, transformata falkowa (wavelet)

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.