Pełny katalog

chemia

Aparatura i procesy jednostkowe stosowane w laboratorium chemii organicznej

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy autorów (MOST Wiedzy) – Krystyna Dzierzbicka, Grzegorz Cholewiński, Janusz Rachoń

Słowa kluczowe: techniki laboratoryjne, destylacja, chromatografia kolumnowa, laboratorium chemii organicznej, sublimacja, ekstrakcja, zestaw do prowadzenia reakcji, krystalizacja 

architektura i urbanistyka

Architektura znaczeń

Publikacja jest dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej - Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

Profil naukowy autora (MOST Wiedzy): Jacek Krenz

 

budownictwo

Badania deformacji materiałów sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Maciej Niedostatkiewicz

Słowa kluczowe: dynamika, metody bezinwazyjne, obliczenia DEM, przepływ materiału sypkiego, silos

 

zarządzanie jakością

Badania jakości wybranych produktów

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy autorów (MOST Wiedzy)Elwira BrodnickaEwa MarjańskaMaria SzpakowskaWojciech Szpakowski

Słowa kluczowe: wymagania organoleptyczne, metody sensoryczne, badanie jakości, produkt, poziom satysfakcji, analiza błędów pomiarów wielości fizycznych

 

elektrotechnika

Badania podstawowe maszyn elektrycznych

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Wacław Matulewicz, Dariusz Karkosiński

Słowa kluczowe: maszyny prądu stałego, transformator trójfazowy, maszyna asynchroniczna, maszyna synchroniczna

 

telekomunikacja - elektronika

Badanie i analiza systemów radiolokalizacyjnych do zastosowań specjalnych Seria monografie 173

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Jarosław Sadowski

Słowa kluczowe: radiolokalizacja, radionawigacja

elektronika

Badanie metod i projektowanie usług lokalizacyjnych w sieciach radiokomunikacyjnych Seria monografie 122

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Jacek Stefański

Słowa kluczowe: lokalizowanie terminala ruchomego, radiokomunikacja, radionawigacja, sieci komórkowe, usługi telekomunikacyjne

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.