Książki napisane przez Dzierzbicka Krystyna

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

chemia

Podstawy chemii organicznej. Tom 2

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy): Aleksander Kołodziejczyk, Krystyna Dzierzbicka

Słowa kluczowe: aminokwasy, cukry, nitryle, halogenki kwasowe, halogenokwasy, peptydy, hydroksykwasy, amidy, kwasy karboksylowe, aminy heterocykliczne zw. aromatyczne, zw. karbonylowe, pochodne kwasu węglowego

chemia

Chemia leków syntetycznych

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Krystyna Dzierzbicka, Dariusz Witt

Słowa kluczowe: kardiologiczne, przeciwnowotworowe, immunosupresyjne, nasenne, leki przeciwbólowe, talidomid, przeciwgorączkowe, przeciwcukrzycowe, sulfonamidy, kwas acetylosalicylowy, przeciwwirusowe, psychotropowe 

chemia

Podstawy chemii organicznej. Tom 1

Książkę można zakupić w e-sklepie PG

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy): Aleksander Kołodziejczyk, Krystyna Dzierzbicka

Słowa kluczowe: alkohole, reakcje eliminacji, fenole, tiole i sulfidy, reaktywność arenów, halogenoalkany, wiązania chemiczne, reakcje substytucji, etery, alkany, alkiny, węglowodory aromatyczne – areny, alkadieny (polieny)

chemia

Aparatura i procesy jednostkowe stosowane w laboratorium chemii organicznej

Profil naukowy autorów (MOST Wiedzy) – Krystyna Dzierzbicka, Grzegorz Cholewiński, Janusz Rachoń

Słowa kluczowe: techniki laboratoryjne, destylacja, chromatografia kolumnowa, laboratorium chemii organicznej, sublimacja, ekstrakcja, zestaw do prowadzenia reakcji, krystalizacja 

chemia

Laboratory in organic chemistry

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in Gdańsk Tech's bookstore.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Grzegorz Cholewiński, Krystyna Dzierzbicka, Dariusz Witt
Scientific profile (MOST of Knowledge) – Grzegorz Cholewiński, Krystyna Dzierzbicka, Dariusz Witt

chemia

Chemia organiczna dla zainteresowanych

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy): Krystyna Dzierzbicka, Grzegorz Cholewiński, Janusz Rachoń

Słowa kluczowe: retrosynteza, syntezy związków chiralnych, kondensacja karbonylowa, synteza peptydów, mechanizmy reakcji organicznych

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.