Szczegóły książki Chemia organiczna dla opornych. Pytania i odpowiedzi

chemia

Chemia organiczna dla opornych. Pytania i odpowiedzi

ISBN: 978-83-7348-579-2

Numer wydania: 2

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 226

Opis:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Krystyna Dzierzbicka, Janusz Rachoń, Grzegorz Cholewiński 

Słowa kluczowe: alkany i cykloalkany, reakcje substytucji nukleofilowej i eliminacji, alkeny, alkiny, dieny, areny, alkohole, etery, epoksydy, tiole, sulfidy, fenole, związki magnezo- i litoorganiczne, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe, pochodne kwasów karboksylowych, organiczne pochodne kwasu węglowego, aminy, sole diazoniowe, aminokwasy i peptydy, cukry, aromatyczne związki heterocykliczne, związki fosforoorganiczne, ochrona grup funkcyjnych w syntezie organicznej, synteza asymetryczna, retrosynteza

Chemia organiczna jest logiczną dziedziną wiedzy, a nie jedynie zbiorem faktów i zdarzeń. Dzięki kilku podstawowym i bardzo ogólnym zasadom jest ona uporządkowaną i ujednoliconą nauką. Poznanie tych zasad znacznie ułatwia przyswajanie i zrozumienie zagadnień z obszaru chemii organicznej. Do poprawnego zrozumienia wykładu należy sobie przypomnieć podstawowe pojęcia z zakresu chemii ogólnej, a w szczególności: budowę atomu i związków chemicznych, naturę i rodzaje wiązań chemicznych, orbitale atomowe i ich hybrydyzację, orbitale molekularne, wartościowość, wzory sumaryczne, i strukturalne, oddziaływania międzycząsteczkowe (wiązania wodorowe, oddziaływania elektrostatyczne, siły dyspersyjne).

Niniejszy skrypt ma pomóc studentom wykorzystać wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu konkretnych problemów, a jednocześnie sprawdzić poziom wiedzy. W publikacji omówiono poszczególne grupy funkcyjne, ich właściwości i reaktywności, począwszy od najprostszych, przez coraz bardziej złożone, kończąc na zagadnieniach analizy retrosyntetycznej i projektowaniu syntez organicznych związków wielofunkcyjnych.

 

W sprzedaży również Chemia organiczna dla zainteresowanych.


Pobierz spis treści (pdf, 1.1 MB)

Zakup publikacji:
format cena netto cena brutto dostępność
B5 25,60 26,88 dostępne
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.