Płatne e-booki

ekonomia i zarządzanie

Relacje międzyorganizacyjne w dobie INDUSTRY 4.0

Książka w formie elektronicznej jest do nabycia w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorek (MOST Wiedzy)Edyta Gołąb-Andrzejak, Anna Horzela, Ewa Salecka, Anna Tomaszuk

Słowa kluczowe: BCE, B2B, uniwersytet czwartej generacji, C2C, kapitał relacyjny, Corporate Social Responsibility, INDUSTRY 4.0, organizacje sieciowe

ekonomia i zarządzanie

Wpływ cyfrowej komunikacji marketingowej na angażowanie się w markę i współtworzenie jej wartości przez młodych konsumentów

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej: wersja papierowa, e-book.

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy): Magdalena Brzozowska-Woś

Słowa kluczowe: angażowanie się konsumentów w markę, komunikacja marketingowa online, młodzi konsumenci modelowanie równań strukturalnych, współtworzenie wartości marki

ekonomia i zarządzanie

Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy): Edyta Gołąb-Andrzejak

Książkę można zakupić w e-sklepie PG: wersja papierowa, e-book

Słowa kluczowe: zaangażowanie konsumenta, koncepcja zaangażowania konsumenta, customer engagement, service dominant logic

ekonomia i zarządzanie

Zarys problematyki zarządzania zasobami informatycznymi w przedsiębiorstwie

Książkę można zakupić e-sklepie PG: wersja papierowa, e-book.
Profil naukowy Autorek (MOST Wiedzy)Magdalena CiesielskaGrażyna Musiatowicz-Podbiał.

Słowa kluczowe: audyt, outsourcing informatyczny, platformy informatyczne, zarządzanie zasobami IT, aktywa i usługi IT, architektura korporacyjna, kompetencje i role IT w przedsiębiorstwie, strategie informatyzacji

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.