Książki w kategorii ekonomia i zarządzanie

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

A piece of corporate finance

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 – Pomorska Biblioteka Cyfrowa, MOST Wiedzy
The publication is available under the Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license Pomeranian Digital Library, Bridge of Knowledge

Czynniki kształtujące skuteczność outsourcingu w podmiotach leczniczych

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Piotr Grudowski, Mateusz Muchlado

Słowa kluczowe: outsourcing, podmioty lecznicze, systemy zarządzania w podmiotach leczniczych

Decyzje optymalne z Solverem

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy)Anna Baj-Rogowska

Słowa kluczowe: konstrukcja modelu matematycznego problemu, Solver MS Excel, optymalizacja procesów decyzyjnych, błędy w formułach, rozwiązywanie problemów biznesowych

Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa publicznych szkół wyższych w Polsce – analiza nieparametryczna

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie w wersji elektronicznej - Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy)Joanna Wolszczak-Derlacz

Słowa kluczowe: analiza nieparametryczna, DEA, efektywność, szkoły wyższe

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.