Książki w kategorii mechanika

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

Analiza stateczności powłok warstwowych obciążonych termicznie. Seria monografie nr 126

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) –  Agnieszka Sabik
Słowa kluczowe: analiza powłok, analiza stateczności, powłoki warstwowe, temperatura

Application of wavelet analysis in damage detection and localization

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Magdalena Rucka, Krzysztof Wilde
Słowa kluczowe: analiza falkowa, damage detection (detekcja uszkodzeń), dynamika budowli, sztuczne sieci neuronowe, transformata falkowa (wavelet)

Badanie wpływu wybranych czynników na trwałość ceramicznych elementów łożysk tocznych

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy autora (MOST Wiedzy)Waldemar Karaszewski

Słowa kluczowe: analiza numeryczna, materiał ceramiczny, pęknięcia powierzchniowe, propagacja pęknięć

Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Seria monografie nr 168

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy) – Wiktoria Wojnicz
Słowa kluczowe: dynamika, elektromiografia, MES, mięsień, modelowanie

Continuous optimisation algorithms

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
The book can be downloaded from the Pomeranian Digital Library’s website (free of charge).

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Krzysztof Tesch
Scientific profile (Bridge of Knowledge)Krzysztof Tesch

Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników spalinowych – tłokowych i turbinowych. Wybrane zagadnienia

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Zbigniew Korczewski

Słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, okrętowe silniki spalinowe, badania parametryczne i endoskopowe

Dynamika budowli w środowisku MATLAB

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Magdalena Rucka, Krzysztof Wilde

Słowa kluczowe: dynamika budowli, modelowanie konstrukcji inżynierskich, drgania układów o jednym stopniu swobody, drgania układów dyskretnych o n stopniach swobody, drgania ciągłych układów prętowych, eksperymentalna analiza modalna, MATLAB

Estimation of failure initiation in laminated composites by means of nonlinear six-field shell theory and FEM

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in Gdańsk Tech's bookstore.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Bartosz Sobczyk
Scientific profile (Bridge of Knowledge)Bartosz Sobczyk

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.