Książki napisane przez Korczewski Zbigniew

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

mechanika

Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników spalinowych – tłokowych i turbinowych. Wybrane zagadnienia

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Zbigniew Korczewski

Słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, okrętowe silniki spalinowe, badania parametryczne i endoskopowe

mechanika

Metodyka testowania paliw żeglugowych w rzeczywistych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Zbigniew Korczewski

Słowa kluczowe: laboratoryjne badania silnikowe, paliwa żeglugowe, technologia wyznaczania parametrów diagnostycznych charakteryzujących jakość użytkową paliw żeglugowych, stan techniczny silnika, badania energetyczne i emisyjne silnika okrętowego

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.