Szczegóły książki Metodyka testowania paliw żeglugowych w rzeczywistych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym

mechanika

Metodyka testowania paliw żeglugowych w rzeczywistych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym

ISBN: 978-83-7348-861-8

Numer wydania: 1

Rok wydania: 2022

Język wydania: polski

Liczba stron: 166

Opis:

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Zbigniew Korczewski

Słowa kluczowe: laboratoryjne badania silnikowe, paliwa żeglugowe, technologia wyznaczania parametrów diagnostycznych charakteryzujących jakość użytkową paliw żeglugowych, stan techniczny silnika, badania energetyczne i emisyjne silnika okrętowego

Autor oddaje w ręce potencjalnego Czytelnika vademecum zawierające, oprócz podstaw teoretycznych bilansowania procesów energetycznych w silnikach o zapłonie samoczynnym, również szczegółową charakterystykę systemu diagnozującego, umożliwiającego obserwację procesu roboczego realizowanego w silniku badawczym w aspekcie jego sprawności cieplnej, a także emisji związków szkodliwych, w tym toksycznych, w spalinach wylotowych.

Szczególne miejsce poświęcono metodom diagnostycznym optoelektronicznym: termowizyjnym, endoskopowym, mikroskopowym i analizy ruchu (slow motion), które dają możliwość identyfikacji stanu technicznego przestrzeni roboczej silnika oraz par precyzyjnych jego aparatury wtryskowej przed przeprowadzeniem całego programu testowania nowego rodzaju paliwa żeglugowego i po jego zakończeniu.

Podstawą analizy merytorycznej zarejestrowanych wyników badań eksperymentalnych silnika są unormowane wartości parametrów diagnostycznych, wyznaczane przy zastosowaniu metod badań operacyjnych, które stanowią punkt wyjściowy dla opracowania rankingu jakości użytkowej: energetycznej i emisyjnej testowanych paliw żeglugowych, zgodnie z przyjętymi kryteriami jakościowymi takiej oceny. 

Materiałami źródłowymi wykorzystanymi przy pracach nad niniejszą książką były sprawozdania z realizacji projektu badawczego nr RX-10/2017 współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej w Gdańsku, który umożliwił zbudowanie stanowiska silnikowego odpowiednio przysposobionego do prowadzenia testów paliwowych. Wykorzystano również raporty z prac badawczo-usługowych, wykonywanych na zlecenie koncernu paliwowego Grupa LOTOS SA, w zakresie testowania nowo produkowanych paliw żeglugowych. Autor dziękuje kierownictwu obu instytucji za wsparcie finansowe i ma nadzieję, że opublikowanie wytypowanych wyników badań zaowocuje szybkim i skutecznym wdrożeniem już przetestowanych paliw żeglugowych do zasilania silników okrętowych eksploatowanych przez krajowych i zagranicznych armatorów statków morskich.


Pobierz spis treści (pdf, 843.13 KB)

Zakup publikacji:
format cena netto cena brutto dostępność
B5 25,00 26,25 dostępne
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.