Szczegóły książki Algorytmy i zastosowania inteligencji obliczeniowej

informatyka

Algorytmy i zastosowania inteligencji obliczeniowej

Seria: KASKbook

ISBN: 978-83-7348-882-3

Numer wydania: 1

Rok wydania: 2022

Język wydania: polski

Liczba stron: 261

Opis:

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy): Affek Michał, Barański Stanisław, Boiński Tomasz, Gładkowska Patrycja, Gruzdzis Tomasz, Janowski Wojciech, Kałaska Robert, Krawczyk Henryk, Kuchta Jarosław, Lipiński Rafał, Łuczkiewicz Jakub, Matuszek Mariusz, Olewniczak Szymon, Orzechowski Piotr, Selwon Karolina, Szamocki Arkadiusz, Szymański Julian, Wawrzyński Adam, Wicki Krzysztof, Zawora Konrad

Słowa kluczowe: semantyczne wektory słów, grafowe sieci neuronowe w NLP, wielojęzyczny transfer wiedzy, architektura klasyfikatorów obrazów, segmentacja obrazów medycznych, nieświadome sieci neuronowe, kategoryzacja, systemy agentowe, algorytm mrówkowy

Dwunasta edycja monografii naukowej KASKBOOK Katedry Architektury Systemów Komputerowych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej poświęcona jest algorytmom sztucznej inteligencji i ich zastosowaniom. Opisano szereg podejść bardzo aktualnych, obrazujących dynamiczny postęp w dziedzinie uczenia maszynowego, jak również usystematyzowano i zobrazowano na prostych przykładach metody podstawowe. W rozdziałach nie zabrakło także rozważań nad pozyskiwaniem danych, które obok algorytmów są bardzo istotną składową dobrze działającego inteligentnego systemu.

W monografii poruszono szereg zagadnień związanych z dziedziną uczenia maszynowego: przetwarzaniem języka naturalnego, obrazów, dźwięku z użyciem sieci neuronowych i klasycznych podejść. Znalazło się tu również miejsce dla rozważań związanych z bezpieczeństwem i efektywnością obliczeń oraz z metodami optymalizacji przetwarzania dużych ilości danych w środowiskach HPC.  


Pobierz spis treści (pdf, 813.6 KB)

Zakup publikacji:
format cena netto cena brutto dostępność
e-book 0,00 0,00 dostępne
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.