Książki w kategorii geodezja

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Zygmunt Kurałowicz

Słowa kluczowe: systemy satelitarne, teodolit, dalmierz, pomiary geodezyjne, prawo geodezyjne / kartograficzne / budowlane, tachimetr, znaki wysokościowe, standardy geodezyjne, niwelator, osnowa pomiarowa

Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Zygmunt Kurałowicz

Słowa kluczowe: podstawowe obliczenia geodezyjne, stałe geodezyjne, reguły Bradisa-Kryłowa, zasady wykonywania obliczeń w pracach geodezyjnych, geodezyjny układ współrzędnych, pomiary niwelacyjne

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.