Nowości wydawnicze

Inżynieria środowiska

Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy): Ewa Klugmann-Radziemska

Słowa kluczowe: energia wód, energia wiatru, kotły gazowe, ogrzewanie budynków, wykorzystanie energii słonecznej, rozwiązania energooszczędne

elektrotechnika

Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy autora (MOST Wiedzy): Robert Piotrowski

Słowa kluczowe: obiekty sterowania – SBR i instalacja napowietrzająca oczyszczalnia sekwencyjna sterowanie procesami biologicznymi w SBR reaktor SBR projektowanie układu regulacji optymalizacja procesów biologicznych algorytm rojowy ABC

 

chemia

Podstawowe procedury pomiarowe w ochronie katodowej

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy autorów (MOST Wiedzy): Kazimierz Darowicki, Krzysztof Żakowski

Słowa kluczowe: pomiar rezystywności gruntu, pomiar potencjału korozyjnego konstrukcji, pomiar natężenia prądu, kontrola sprawności urządzenia polaryzującego, pomiary potencjału metodą CIPS, kalibracja elektrody

chemia

Podstawy chemii organicznej. Tom 1

Książkę można zakupić w e-sklepie PG

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy): Aleksander Kołodziejczyk, Krystyna Dzierzbicka

Słowa kluczowe: alkohole, reakcje eliminacji, fenole, tiole i sulfidy, reaktywność arenów, halogenoalkany, wiązania chemiczne, reakcje substytucji, etery, alkany, alkiny, węglowodory aromatyczne – areny, alkadieny (polieny)

chemia

Podstawy chemii organicznej. Tom 2

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy): Aleksander Kołodziejczyk, Krystyna Dzierzbicka

Słowa kluczowe: aminokwasy, cukry, nitryle, halogenki kwasowe, halogenokwasy, peptydy, hydroksykwasy, amidy, kwasy karboksylowe, aminy heterocykliczne zw. aromatyczne, zw. karbonylowe, pochodne kwasu węglowego

chemia

Powłoki malarskie w ochronie przeciwkorozyjnej

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Andrzej Miszczyk, Michał Szociński, Kazimierz Darowicki

Słowa kluczowe: korozja, ochrona powłokowa, ochrona inhibitorowa, ochrona elektrochemiczna, ochrona katodowa, ochrona katodowa, powłoki ochronne, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna

inżynieria sanitarna

Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy)Ewa Zaborowska

Słowa kluczowe: instalacje paliwowe i magazynowanie paliw, pomieszczenie kotłowni, warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni, charakterystyka paliw i procesu spalania, podstawy projektowania kotłowni, instalacja odprowadzania spalin, obiegi wody grzejnej

matematyka

Rachunek całkowy w zadaniach

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Jolanta DymkowskaDanuta Beger

Słowa kluczowe: całka nieoznaczona, całka potrójna, całka oznaczona, całka podwójna

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.