Nowości wydawnicze

architektura i urbanistyka

Ochrona i konserwacja historycznej architektury modernistycznej Gdyni

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Robert Hirsch

Słowa kluczowe: historyczna architektura modernistyczna Gdyni, adaptacje budynków modernistycznych, elewacje budynków modernistycznych, rewaloryzacja dworca kolejowego, adaptacja Dworca Morskiego na Muzeum Emigracji

elektrotechnika

Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy autora (MOST Wiedzy): Robert Piotrowski

Słowa kluczowe: obiekty sterowania – SBR i instalacja napowietrzająca oczyszczalnia sekwencyjna sterowanie procesami biologicznymi w SBR reaktor SBR projektowanie układu regulacji optymalizacja procesów biologicznych algorytm rojowy ABC

 

chemia

Podstawy chemii organicznej. Tom 1

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy): Aleksander Kołodziejczyk, Krystyna Dzierzbicka

Słowa kluczowe: alkohole, reakcje eliminacji, fenole, tiole i sulfidy, reaktywność arenów, halogenoalkany, wiązania chemiczne, reakcje substytucji, etery, alkany, alkiny, węglowodory aromatyczne – areny, alkadieny (polieny)

chemia

Podstawy chemii organicznej. Tom 2

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy): Aleksander Kołodziejczyk, Krystyna Dzierzbicka

Słowa kluczowe: aminokwasy, cukry, nitryle, halogenki kwasowe, halogenokwasy, peptydy, hydroksykwasy, amidy, kwasy karboksylowe, aminy heterocykliczne zw. aromatyczne, zw. karbonylowe, pochodne kwasu węglowego

elektronika

Podstawy pól i fal elektromagnetycznych

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Włodzimierz Zieniutycz

Słowa kluczowe: elektromagnetyzm, równania Maxwella, fale elektromagnetyczne, prowadnice falowe.

inżynieria sanitarna

Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy)Ewa Zaborowska

Słowa kluczowe: instalacje paliwowe i magazynowanie paliw, pomieszczenie kotłowni, warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni, charakterystyka paliw i procesu spalania, podstawy projektowania kotłowni, instalacja odprowadzania spalin, obiegi wody grzejnej

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.