Nowości wydawnicze

nauka języków

English for Biotechnology

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in Gdańsk Tech's bookstore.

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy): Urszula Kamińska
Scientific profile (Bridge of Knowledge): Urszula Kamińska

nauka języków

English in Chemistry. Technical vocabulary textbook for students and PhD students

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in Gdańsk Tech's bookstore.

Profil naukowy Autorski (MOST Wiedzy): Dorota Horowska
Scientific profile (Bridge of Knowledge): Dorota Horowska

geodezja

Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Zygmunt Kurałowicz

Słowa kluczowe: podstawowe obliczenia geodezyjne, stałe geodezyjne, reguły Bradisa-Kryłowa, zasady wykonywania obliczeń w pracach geodezyjnych, geodezyjny układ współrzędnych, pomiary niwelacyjne

Inżynieria środowiska

Hydrologia obszarów miejskich opowiedziana inaczej

Książka jest dostępna bezpłatnie (plik do pobrania); plik jest również dostępny na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy)Katarzyna Weinerowska-Bords

Słowa kluczowe: hydrologia zlewni zurbanizowanej, urbanizacja, hietogram syntetyczny, opad, spływ powierzchniowy w zlewni, przepływ w kanałach, przepływ bazowy

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.