Szczegóły książki Inżynieria chemiczna i procesowa - wybrane zagadnienia

chemia

Inżynieria chemiczna i procesowa - wybrane zagadnienia

ISBN: 978-83-7348-862-5

Numer wydania: 1

Rok wydania: 2022

Język wydania: polski

Liczba stron: 234

Opis:

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy autorów (MOST Wiedzy)Tomasz Andrzejewski, Jacek Gębicki, Iwona Hołowacz, Donata Konopacka-Łyskawa, Patrycja Makoś-Chełstowska, Piotr Rybarczyk, Bartosz Szulczyński

Słowa kluczowe: obliczenia podstawowe, przepływy płynów, mieszanie, opadanie cząstek stałych w płynach, fluidyzacja, filtracja, wymiana ciepła, destylacja i kondensacja, rektyfikacja, absorpcja, ekstrakcja, suszenie, adsorpcja, procesy membranowe.

Skrypt Inżynieria chemiczna i procesowa – wybrane zagadnienia został przygotowany dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, realizujących kursy inżynierii chemicznej, inżynierii chemicznej i bioprocesowej, inżynierii procesowej oraz technik rozdzielania. W ramach tych kursów studenci poznają podstawowe operacje jednostkowe wykorzystywane w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, ochronie środowiska oraz w przemyśle rafineryjnym, farmaceutycznym, spożywczym, materiałów budowlanych i wielu innych – pokrewnych. Niniejsza książka zawiera podstawy teoretyczne wybranych operacji jednostkowych i jest uaktualnioną i rozszerzoną wersją skryptu Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej z 2012 roku, przygotowanego przez pracowników Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.  

Zagadnienia poruszane w tym skrypcie obejmują wybrane procesy mechaniczne: przepływy płynów, mieszanie, opadanie cząstek w płynach, fluidyzację i filtrację, procesy przenoszenia ciepła oraz procesy przenoszenia masy: destylację, kondensację, rektyfikację, absorpcję, suszenie, adsorpcję i procesy membranowe. Biorąc pod uwagę fakt, że Czytelnikami skryptu będą przede wszystkim studenci kierunków Wydziału Chemicznego, zdecydowaliśmy się na przedstawienie opisu omawianych operacji jednostkowych z wykorzystaniem prostego ujęcia matematycznego, aby prezentowane treści były dostosowane do aparatu matematycznego, którym dysponują nasi studenci. Na końcu każdego rozdziału umieściliśmy literaturę przedmiotu, a w rozdziałach 2–14 także pytania kontrolne i problemy, które pozwolą studentom ocenić stopień zrozumienia omawianego zagadnienia.  

Mamy nadzieję, że treść niniejszego skryptu zachęci przyszłych inżynierów do pogłębiania wiedzy i zdobywania praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego projektowania operacji jednostkowych i procesów realizowanych w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i ochronie środowiska.


Pobierz spis treści (pdf, 371.74 KB)

Zakup publikacji:
format cena netto cena brutto dostępność
B5 28,00 29,40 dostępne
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.