Książki w kategorii nauka języków

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

English for Biotechnology

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in Gdańsk Tech's bookstore.

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy): Urszula Kamińska
Scientific profile (Bridge of Knowledge): Urszula Kamińska

English for Information Technology + płyta CD

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
The book can be downloaded from the Pomeranian Digital Library’s website (free of charge).

Profil naukowy Autorek (MOST Wiedzy): Jolanta Maciejewska, Anna Kucharska-Raczunas
Scientific profile (Bridge of Knowledge)Jolanta Maciejewska, Anna Kucharska-Raczunas

English for Mathematics

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
The book can be downloaded from the Pomeranian Digital Library’s website (free of charge).

Profil naukowy Autorek (MOST Wiedzy)Jolanta MaciejewskaAnna Kucharska-Raczunas
Scientific profile (Bridge of Knowledge)Jolanta MaciejewskaAnna Kucharska-Raczunas

English for Students of Electronics and Telecommunications

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in Gdańsk Tech's bookstore.

Profil naukowy Autorski (MOST Wiedzy): Monika Badecka-Kozikowska
Scientific profile (Bridge of Knowledge)Monika Badecka-Kozikowska

English in Chemistry. Technical vocabulary textbook for students and PhD students

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in Gdańsk Tech's bookstore.

Profil naukowy Autorski (MOST Wiedzy): Dorota Horowska
Scientific profile (Bridge of Knowledge): Dorota Horowska

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.