Szczegóły książki English for Biotechnology

nauka języków

English for Biotechnology

Seria: English for

ISBN: 978-83-7348-659-1

Numer wydania: 4

Rok wydania: 2024

Język wydania: angielski

Liczba stron: 140

Opis:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in Gdańsk Tech's bookstore.

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy): Urszula Kamińska
Scientific profile (Bridge of Knowledge): Urszula Kamińska

Słowa kluczowe / Key words: biotechnology basics, pharmaceutical biotechnology, environmental biotechnology, molecular biotechnology, biotechnology of food

English For Biotechnology jest rozszerzoną wersją podręcznika BioTech English,kursu języka angielskiego technicznego na poziomie B1/B2 dla studentów biotechnologii. Książka umożliwia rozwijanie umiejętności językowych poprzez odpowiedni dobór tekstów z dziedziny biotechnologii, dużą liczbę różnorodnych ćwiczeń, zawiera także słownictwo z elementami gramatyki.

Podręcznik podzielony jest na pięć tematycznych części: Biotechnology Basics, Molecular Biotechnology, Pharmaceutical Biotechnology, Biotechnology of Food, Environemntal Biotechnology, z których każda składa się z trzech lub czterech jednostek lekcyjnych. Każda jednostka rozpoczyna się od rozgrzewki, którą jest zazwyczaj konwersacja lub krótkie ćwiczenia wprowadzające. Następnie, student zapoznaje się z tekstami, do których opracowano polecenia sprawdzające zrozumienie treści oraz opanowanie zastosowanych struktur leksykalnych i gramatycznych. Każda jednostka zawiera także jedną lub dwie sekcje zatytułowane "Language Review", które omawiają aspekty językowe tekstów; po "Language Review" następują ćwiczenia sprawdzające przyswojenie określonych struktur. Podręcznik zawiera również ćwiczenia na rozumienie ze słuchu z wykorzystaniem specjalnie opracowanych nagrań (dostęp online na stronie http://cjo.pg.edu.pl/kaminska). Ostatnim elementem jednostki lekcyjnej są ćwiczenia pomocne w opanowaniu słownictwa oraz słowniczek angielsko-polski.

Wskazane jest, aby pracę z podręcznikiem rozpocząć od części pierwszej, ponieważ zawiera ona wstęp do dalszej nauki. Dalsze części podręcznika można omawiać w dowolnej kolejności.

Wszystkie teksty w książce zostały legalnie pozyskane z wartościowych merytorycznie źródeł, m.in.: z publikacji biotechnologicznych Cambridge University Press, specjalistycznych artykułów publikowanych przez wydawnictwo Elsevier, materiałów z Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) oraz z National Institutes of Health w USA. W tekstach zachowano oryginalną pisownię, zgodną z ortografią przyjętą w angielszczyźnie brytyjskiej, amerykańskiej czy australijskiej. Z tego względu pisownia niektórych terminów w poszczególnych tekstach może się nieznacznie różnić, np. hybridisation / hybridization lub synthesise / synthesize.

 

English For Biotechnology is an extended version of BioTech English, a technical English course at B1/B2 level. It is prepared for students of Biotechnology. The aim of this book is to allow students to become acquainted with the vocabulary and language structures indispensable for communicating on biotechnological ground. The book provides an opportunity to develop professional language skills through a wide range of texts followed by comprehension activities, as well as a great number of vocabulary tasks, elements of grammar, speaking and listening exercises.

The book is divided into five parts, each consisting of three or four units covering the most important aspects of the section. Each unit starts with a warm-up, which is often a speaking or a short introductory exercise. Next, there are a few texts, preceded or followed by a number of comprehension, vocabulary and grammar exercises. Each unit includes one or two sections entitled ‘Language review’, which highlight the most important language aspects of the texts. The Language review boxes are followed by exercises with provided structures. In each unit there is also a listening activity. Every unit ends with a vocabulary exercise, emphasizing the most essential words. Finally, there is a glossary with Polish explanations of the vocabulary from the unit. It is advisable to start working with Part I of the coursebook because it is the introduction to further studies. As for the rest of the book, there is no need to follow the order of the parts or units.

All the texts in the book have been legally obtained from various valuable sources, such as: Cambridge University Press biotechnological publications, specialized articles published by Elsevier, materials from CSIRO (national research organization from Australia) and from National Institutes of Health in the USA and many others. Owing to the fact that the texts originate from various parts of the world, the English language may differ slightly. One of the most frequently encountered examples is the difference between British English, American English and Australian English spelling, e.g. hybridisation or hybridization, to synthesise or to synthesize, where both forms are correct.


Pobierz spis treści (pdf, 409.88 KB)

Zakup publikacji:
format cena netto cena brutto dostępność
B5 20,00 21,00 dostępne
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.