Szczegóły książki Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów

informatyka

Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów

ISBN: 978-83-7348-903-5

Numer wydania: 19

Rok wydania: 2024

Język wydania: polski

Liczba stron: 118

Opis:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Marek Kubale

Słowa kluczowe: analiza algorytmów, struktury danych

Skrypt przeznaczony jest dla osób interesujących się podstawami informatyki, w tym przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka. Książka może służyć jako wprowadzenie do wykładu „Algorytmy i struktury danych”. Jej fragmenty mogą być także wykorzystane w nauczaniu przedmiotu „matematyka dyskretna”.

Autor zakłada, że czytelnik ma pewne podstawowe przygotowanie z matematyki dyskretnej i że potrafi układać algorytmy w Pascalu lub dowolnym innym języku wysokiego poziomu. Znajomość przedmiotów „metody i techniki programowania”, „praktyka programowania” oraz „matematyka dyskretna” jest pożądana, aczkolwiek niekonieczna, przy lekturze tego podręcznika.

Niniejsza pozycja składa się z trzech rozdziałów zasadniczych:

rozdział I – wprowadza podstawy formalne, niezbędne przy analizie algorytmów pod kątem złożoności obliczeniowej. Podana jest klasyfikacja problemów rozwiązywalnych za pomocą komputerów, przypomniane wybrane pojęcia matematyczne, zdefiniowane symbole oszacowań asymptotycznych. Opisane są najczęściej spotykane metody przy analizie złożoności obliczeniowej algorytmów rekurencyjnych;

rozdział II – wprowadza w zagadnienie analizy algorytmów z różnych punktów widzenia. Rozważane są najprostsze algorytmy: szeregowe, scentralizowane, statyczne i dokładne. Rozpatrywane są zagadnienia poprawności, złożoności czasowej, złożoności pamięciowej, optymalności, stabilności numerycznej, prostoty i wrażliwości. Rozdział zamyka przykład algorytmu probabilistycznego;

rozdział III – przedstawia podstawowe struktury danych, które są niezbędnym komponentem każdego rozwiązania algorytmicznego. W rozdziale rozważa się takie struktury, jak: tablica, lista, zbiór, a zwłaszcza graf.

Skrypt kończy się dodatkiem, który zawiera sekwencję 20 zagadek algorytmicznych, które wymagają znalezienia efektywnych algorytmów rozwiązujących postawione problemy. Na końcu zamieszczony jest słownik polsko-angielski ważniejszych pojęć.


Pobierz spis treści (pdf, 490.65 KB)

Zakup publikacji:
format cena netto cena brutto dostępność
B5 23,00 24,15 dostępne
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.