Książki napisane przez Weinerowska-Bords Katarzyna

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

Inżynieria środowiska

Hydrologia obszarów miejskich opowiedziana inaczej

Książka jest dostępna bezpłatnie (plik do pobrania); plik jest również dostepny na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy)Katarzyna Weinerowska-Bords

Słowa kluczowe: hydrologia zlewni zurbanizowanej, urbanizacja, hietogram syntetyczny, opad, spływ powierzchniowy w zlewni, przepływ w kanałach, przepływ bazowy

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.