Książki w kategorii Inżynieria środowiska

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

Dolna Wisła – rzeka niewykorzystanych możliwości

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Romuald Szymkiewicz

Słowa kluczowe: polska gospodarka wodna na tle krajów eur., zabudowa hydrotechniczna Wisły, rozwój portu gdańskiego, gospodarka wodna w systemie adm. państwa, potencjał hydroenergetyczny dolnej Wisły, Natura 2000

Formowanie się zasobów wód podziemnych w młodoglacjalnym, wielopoziomowym systemie wodonośnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego. Seria monografie nr 152

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy) Beata Jaworska-Szulc

Słowa kluczowe: obszary młodoglacjalne, gdański system wodonośny, wody podziemne, hydrogeologia obszaru zasilania

Hydrauliczne i hydrotechniczne podstawy regulacji i rewitalizacji rzek

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Stefan BednarczykRemigiusz Duszyński

Słowa kluczowe: hydraulika rzek, regulacja rzek, rewitalizacja

Hydraulika reaktorów recyrkulacyjnych

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Profil naukowy Autorów Jerzy M. Sawicki, Davor Malus, Piotr Zima
Słowa kluczowe: hydraulika, oczyszczanie wody i ścieków, reaktory przepływowe

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.