Książki napisane przez Szymkiewicz Romuald

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

Inżynieria środowiska

Metody numeryczne w inżynierii wodnej

Publikacja jest dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej - Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Romuald Szymkiewicz

Inżynieria środowiska

Dolna Wisła – rzeka niewykorzystanych możliwości

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy)Romuald Szymkiewicz

Słowa kluczowe: polska gospodarka wodna na tle krajów eur., zabudowa hydrotechniczna Wisły, rozwój portu gdańskiego, gospodarka wodna w systemie adm. państwa, potencjał hydroenergetyczny dolnej Wisły, Natura 2000

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.