Książki napisane przez Judek Sławomir

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

elektrotechnika

Contactless electrical energy transfer system via magnetically coupled air coils

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in Gdańsk Tech's bookstore.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Sławomir Judek, Krzysztof Karwowski
Scientific profile (BRIDGE of Knowledge)Sławomir JudekKrzysztof Karwowski

Słowa kluczowe / Key words: air coil, electrical energy transfer

 

elektrotechnika

Energetyka transportu zelektryfikowanego Zbiór zadań problemowych

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Krzysztof Karwowski (red.), Mikołaj Bartłomiejczyk, Aleksander Jakubowski, Leszek Jarzębowicz, Sławomir JudekMirosław Mizan, Jacek Skibicki, Andrzej Wilk

Słowa kluczowe: ruch pojazdu elektrycznego, elektryczne napędy trakcyjne, zasilanie sieciowe pojazdów elektrycznych

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.