Szczegóły książki Energetyka transportu zelektryfikowanego  Poradnik inżyniera

elektrotechnika

Energetyka transportu zelektryfikowanego Poradnik inżyniera

ISBN: 978-83-7348-800-7

Numer wydania: 3

Rok wydania: 2020

Język wydania: polski

Liczba stron: 334

Opis:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy)Krzysztof Karwowski, Mikołaj Bartłomiejczyk, Natalia Karkosińska-Brzozowska, Andrzej Wilk, Leszek Jarzębowicz, Sławomir Judek, Mirosław Mizan, Jacek Skibicki

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna zelektryfikowanych miejskich, dynamika ruchu pojazdów, przejazd teoretyczny, profil trasy, systemów transportowych, historia rozwoju trakcji elektrycznej, wybrane zagadnienia odbioru prądu z sieci jezdnej, pojazdy elektryczne

W dzisiejszym świecie zglobalizowanej gospodarki, przy ogromnej i stale rosnącej wymianie towarowej oraz coraz większej mobilności społeczeństw, poziom rozwoju transportu stał się jednym z najbardziej istotnych czynników decydujących o możliwościach dalszego wzrostu gospodarczego. Narastające ograniczenia transportowe, spowodowane ekstensywną rozbudową środków transportu, która nie nadąża za zwiększającymi się potrzebami, odczuwamy wszyscy – także w życiu codziennym. Stawia to przed inżynierami konieczność wprowadzania nowych technik w celu ułatwienia przemieszczania pasażerów i towarów. Postęp nauki w dziedzinie inżynierii transportu ukierunkowuje się na nowoczesną trakcję elektryczną, szeroko rozumianą elektromobilność oraz wzrost efektywności energetycznej transportu zelektryfikowanego.

Podręcznik zawiera zagadnienia związane z treścią przedmiotów prowadzonych dla kierunków studiów: automatyka i robotykaelektrotechnika oraz transport. Wymienić tu można przedmioty ogólne, prowadzone na studiach I stopnia: inżynieria elektryczna w transporcieenergetyka transportu oraz przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia: energetyka i telematyka transportumechatronika pojazdówpojazdy elektryczne. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów zarówno I, jak i II stopnia kształcenia wyższych uczelni technicznych, a także wszystkich zainteresowanych nowoczesną trakcją elektryczną i zelektryfikowanymi systemami transportowymi.

Dopełnieniem i rozszerzeniem podręcznika jest zbiór „Energetyka transportu zelektryfikowanego. Zbiór zadań problemowych” uzupełniony o liczne przykłady praktycznych obliczeń inżynierskich. 


Pobierz spis treści (pdf, 282.09 KB)

Zakup publikacji:
format cena netto cena brutto dostępność
B5 32,00 33,60 dostępne
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.