Książki napisane przez Wandas Anna

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

chemia

Biochemia Materiały do zajęć laboratoryjnych

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy): Ewa Augustin, Anna Kwaśniewska, Milena Marycz, Zofia Mazerska, Anna Mieszkowska, Joanna Pilch, Agnieszka Potęga, Paweł Szczeblewski, Anna Wandas

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.