Szczegóły książki Biochemia Materiały do zajęć laboratoryjnych

chemia

Biochemia Materiały do zajęć laboratoryjnych

ISBN: 978-83-7348-879-3

Numer wydania: 2

Rok wydania: 2022

Język wydania: polski

Liczba stron: 170

Opis:

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy): Ewa Augustin, Anna Kwaśniewska, Milena Marycz, Zofia Mazerska, Anna Mieszkowska, Joanna Pilch, Agnieszka Potęga, Paweł Szczeblewski, Anna Wandas

Słowa kluczowe: aminokwasy i białka, enzymy, cukry, lipidy, kwasy nukleinowe, właściwości fizykochemiczne, analiza strukturalna, techniki laboratoryjne, obliczania stężeń, elektroforeza, fosfataza, izolacja DNA

Niniejszy skrypt powstał z intencją przekazania studentom podstawowej wiedzy oraz instrukcji postępowania podczas realizacji eksperymentalnego elementu przedmiotu biochemia. Z jednej strony stanowi on obok ćwiczeń rachunkowych komponent poszerzający i utrwalający wiedzę przekazaną podczas wykładów, z drugiej zaś pozwala poznać zasady i możliwości prac doświadczalnych z zakresu biochemii. Realizacja laboratorium z biochemii jest dla studentów jedną z pierwszych bezpośrednich okazji do indywidualnego wykonywania eksperymentów. Umożliwia to im ocenę swoich zdolności do samodzielnej pracy doświadczalnej, która będzie ważnym elementem podczas dalszych studiów na kierunku biotechnologia, szczególnie przy realizacji pracy dyplomowej. Będzie również przydatna po ukończeniu studiów, w przyszłej pracy zawodowej. Zamieszczony w skrypcie zestaw ćwiczeń laboratoryjnych jest dostosowany do specyfiki kształcenia w zakresie biochemii na wydziałach chemicznych uczelni technicznych. Uwzględnia kierunki dyplomowania typu: biotechnologia molekularna, biotechnologia leków czy technologia, biotechnologia i analiza żywności. Proponowany do wykonania zestaw ćwiczeń został podzielony na kilka grup.

 

Drugie wydanie skryptu „Biochemia. Materiały do zajęć laboratoryjnych” zostało wzbogacone o prezentacje multimedialne ilustrujące proponowany przebieg ćwiczeń laboratoryjnych. Inicjatywa przygotowania tych prezentacji wynikła z ostatnich lat pandemii, kiedy podczas zajęć prowadzonych w trybie zdalnym, chcieliśmy dodatkowo zaprezentować studentom w formie filmu wykonywane przez nich ćwiczenia laboratoryjne. W efekcie powstało dwanaście filmów, które zostały dołączone (w postaci kodu QR) do II wydania skryptu. Autorzy są przekonani, iż taka formuła skryptu ułatwi studentom zarówno przygotowanie się, jak i wykonanie konkretnych ćwiczeń laboratoryjnych.

Prezentacje multimedialne:

Rozdzielanie i identyfikacja aminokwasów
https://drive.pg.edu.pl/s/kd2mAuCteERUjMe

Izolacja lipidu z gałki muszkatołowej
https://drive.pg.edu.pl/s/oUX6ipJnkChj6xS

Analiza strukturalna glikogenu
https://drive.pg.edu.pl/s/6XfbOzbvk92CUEV

Izolacja chromosomalnego DNA z komórek bakteryjnych i jego charakterystyka metodą spektroskopii absorpcyjnej
https://drive.pg.edu.pl/s/bZemlud0iqVKM6N

Określanie parametrów kinetycznych reakcji enzymatycznej
https://drive.pg.edu.pl/s/EspJTkulYPoRbxf

Oczyszczanie inwertazy z drożdży piekarniczych
https://drive.pg.edu.pl/s/jkuFCc232hBPwfZ

Elektroforeza SDS–PAGE
https://drive.pg.edu.pl/s/Zlh90lXqzouw3k9

Metody oznaczania stężenia białka
https://drive.pg.edu.pl/s/ksP54zLhZT7JCpC

Techniki laboratoryjne stosowane w laboratorium biochemicznym
https://drive.pg.edu.pl/s/1kVZoSBfy7PEgd7

Analiza TLC chlorofilu z ekstraktów roślinnych
https://drive.pg.edu.pl/s/Cj0X6QYjMOlMKgY

Oznaczanie witaminy C w żywności
https://drive.pg.edu.pl/s/0RwoAzhP0MWdtnK

Właściwości fizykochemiczne białek
https://drive.pg.edu.pl/s/OCOcbzil25V57xc


Pobierz spis treści (pdf, 363.53 KB)

Zakup publikacji:
format cena netto cena brutto dostępność
B5 23,00 24,15 dostępne
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.