Szczegóły książki Zarządzanie projektami w podejściu zwinnym

ekonomia i zarządzanie

Zarządzanie projektami w podejściu zwinnym

ISBN: 978-83-7348-877-9

Numer wydania: 1

Rok wydania: 2022

Język wydania: polski

Liczba stron: 118

Opis:

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy): Sebastian Wilczewski

Słowa kluczowe: Adaptive Software Development (ASD), Agile, Crystal, Dynamic Systems Development Method (DSDM), Extreme Programming (XP), Feature-Driven Development (FDD), Kanban, Large-Scale Scrum (LeSS), Manifest Programowania Zwinnego, metoda MoSCoW, metoda Weighted Shortest Job First, Minimum Marketable Product (MMP), Minimum Viable Product (MVP), model Kano, Nexus, podejście klasyczne, podejście zwinne, Pragmatic Programming, PRINCE2, Project Management Body of Knowledge, Scaled Agile Framework (SAFe), Scrum, Założenia Manifestu Programowania Zwinnego

W opracowaniu opisane zostały wzorce postępowania stosowane w przypadku realizacji przedsięwzięć dużych i złożonych, takie jak Scaled Agile Framework (SAFe), Large-Scale Scrum (LeSS) czy Nexus, spośród których najbardziej popularne jest to pierwsze podejście. Każda z tych metodyk zawiera wskazówki i wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób koordynować prace wielu Zespołów Scrum. Wprowadzają one wydarzenia oraz role niezbędne w bardziej złożonych środowiskach.

Opisane zostały także narzędzia, metody i praktyki wykorzystywane w podejściu zwinnym. Należą do nich m.in.: sposoby dekompozycji wymagań, narzędzia i metody stosowane w opisywaniu wymagań (historyjki, story points, Planning Poker), podejścia przydatne w priorytetyzacji (metoda Weighted Shortest Job First, metoda MoSCoW, model Kano, koncepcje Minimum Viable Product (MVP) oraz Minimum Marketable Product (MMP) czy tablice Kanban).

W końcowej części książki porównano podejścia zwinne i klasyczne. Porównanie to nie miało jednak na celu stwierdzenia, która z metodyk jest lepsza, a która gorsza, lecz wskazanie przesłanek przemawiających za wyborem właściwej, najbardziej pasującej do specyfiki i potrzeb danej organizacji. Z tego względu wskazano zalety oraz wady podejść klasycznego i zwinnego. Wskazane zostały również kluczowe czynniki ułatwiające wdrożenie podejścia Agile.


Pobierz spis treści (pdf, 365.16 KB)

Zakup publikacji:
format cena netto cena brutto dostępność
B5 24,80 26,04 dostępne
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.