Szczegóły książki Diagnostyka sieci trakcyjnej

elektrotechnika

Diagnostyka sieci trakcyjnej

Seria: Pomorska Biblioteka Cyfrowa

ISBN: 978-83-7348-294-4

Rok wydania: 2010

Język wydania: polski

Liczba stron: 120

Opis:

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) Mirosław Mizan, Krzysztof Karwowski, Zygmunt Giętkowski

 

Zagadnienie szybkiej i skutecznej diagnostyki sieci trakcyjnej doceniane jest przez wszystkie zarządy kolejowe nowoczesnych kolei. Zdecydowana większość zarządów diagnostykę tę opiera na wyspecjalizowanych wagonach, a nawet pociągach pomiarowych, wyposażonych w różnego rodzaju systemy diagnostyczne. Proces diagnostyczny, realizowany przez tego typu systemy, jest zwykle dwuetapowy. Obejmuje on pomiary istotnych parametrów sieci oraz – następującą po tym – analizę zebranych wyników i ocenę stanu sieci.

Opracowanie niniejsze jest efektem kilkunastoletnich prac autorów w dziedzinie diagnostyki sieci trakcyjnej. Zespół nasz zaprojektował, wykonał i wdrożył na terenie PKP system diagnostyki sieci trakcyjnej DST, złożony z wagonów diagnostycznych i stanowisk stacjonarnych. Od 1994 roku do chwili obecnej, praktycznie na terenie całej PKP, eksploatowany jest wyłącznie ten system. Był on – i jest nadal – pielęgnowany i sukcesywnie modernizowany (DST, DST+, DST++, DST2000). Jego eksploatacja przynosi wymierne korzyści i jest ceniona przez Zarząd Spółki PKP Energetyka.

W efekcie tych prac i współpracy ze Spółką PKP Energetyka powstały również ważne elementy procesu dydaktycznego: nowe przedmioty z autorskimi programami (Diagnostyka urządzeń transportowych, Energetyka trakcyjna), laboratorium terenowe, interaktywne programy komputerowe, zaś – w ramach cyklu szkoleniowego z diagnostyki sieci trakcyjnej – przeszkolono około 200 pracowników PKP. Wieloletnie zasoby archiwalne wagonów diagnostycznych (dane pomiarowe) stanowią świetny materiał dydaktyczny z dziedziny budowy sieci trakcyjnej i współpracy odbieraków z siecią jezdną.

Podręcznik ten zawiera krótki opis systemu diagnostycznego oraz szczegółowe instrukcje zbierania i przetwarzania danych pomiarowych wraz z interpretacją wyników. Materiał może być przydatny studentom I stopnia, w przedmiocie Inżynieria elektryczna w transporcie, prowadzonym na kierunku Elektrotechnika. Podręcznik może być wykorzystany również w kształceniu studentów II stopnia. Wybrane zagadnienia tego opracowania mogą być pomocne także studentom na kierunku Transport, w przedmiocie Trakcja elektryczna i urządzenia trakcyjne.

Treści podręcznika stanowią materiał pomocniczy zarówno przy realizacji wykładów, jak i zajęć laboratoryjnych. Opracowanie wspomaga realizację takich treści programowych, jak: budowa i analiza stanu technicznego sieci jezdnej, ocena współpracy dynamicznej odbieraka z siecią jezdną, budowa i działanie systemu diagnostyki sieci jezdnej DST, kalibracja, testowanie stacjonarne systemu i sesja pomiarowo-diagnostyczna na linii kolejowej, wykorzystanie oprogramowania DST (programy „Pomiary”, „Baza”, „Wyniki”) do zbierania i przetwarzania danych pomiarowych, gospodarka zasobami diagnostycznymi, bazy danych.


Pobierz spis treści (pdf, 547.71 KB)

Zakup publikacji:
format cena netto cena brutto dostępność
e-book 0,00 0,00 dostępne
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.