Szczegóły książki Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR

elektrotechnika

Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR

ISBN: 978-83-7348-855-7

Numer wydania: 1

Rok wydania: 2022

Język wydania: polski

Liczba stron: 118

Opis:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy autora (MOST Wiedzy): Robert Piotrowski

Słowa kluczowe: obiekty sterowania – SBR i instalacja napowietrzająca oczyszczalnia sekwencyjna sterowanie procesami biologicznymi w SBR reaktor SBR projektowanie układu regulacji optymalizacja procesów biologicznych algorytm rojowy ABC

 

Obiektem zainteresowania niniejszej monografii jest biologiczna, sekwencyjna oczyszczalnia ścieków (sequencing batch reactor, SBR). Jest to złożony system sterowania z powodu nieliniowej dynamiki, niepewności, wielu skal czasu, wielowymiarowości i braku wystarczającej liczby pomiarów.

Warunek konieczny większości procesów biologicznych stanowi dostarczenie bakteriom oczyszczającym ścieki odpowiedniej ilości tlenu za pomocą instalacji napowietrzającej. Napowietrzanie spełnia bardzo ważną rolę w oczyszczalni ścieków. Powietrze dostarczane do oczyszczalni z jednej strony służy jako pokarm dla bakterii oczyszczających ścieki, z drugiej zaś jest pomocne w procesach mieszania ścieków. Koszty napowietrzania są wysokie i stanowią główny składnik kosztów operacyjnych w oczyszczalni ścieków, dlatego bardzo ważne jest ich zmniejszanie, z jednoczesną poprawą jakości oczyszczania ścieków. W zakresie sterowania w praktyce eksploatacyjnej oczyszczalni ścieków w dalszym ciągu stosuje się proste algorytmy sterowania stężeniem tlenu oparte na regułach i regulatorach typu PI ze stałymi wartościami nastaw. Ze względu na złożoność problemu sterowania i różne punkty pracy są one niewystarczające. Wynika to z faktu, że zapotrzebowanie na tlen, a tym samym na ilość powietrza dostarczanego przez instalację napowietrzającą, jest zmienne w czasie.

W monografii zaprojektowano dwa nowoczesne, zaawansowane algorytmy sterowania stężeniem tlenu: adaptacyjnego z nadrzędnym regulatorem regułowym i adaptacyjnego z nadrzędnym regulatorem heurystycznym. Układy regulacji oparto na pomiarach stężenia tlenu, azotu amonowego i azotanów. Następnie zaproponowano i rozwiązano trzy zadania optymalizacji procesów biologicznych. Przeprowadzono analizę symulacyjną efektywności zaproponowanych struktur i algorytmów optymalizacji dla różnych warunków obciążeń oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Zaproponowane rozwiązania przyniosły znaczącą poprawę efektywności oczyszczania ścieków, z równoczesną redukcją kosztów operacyjnych pracy tego złożonego systemu przemysłowego.


Pobierz spis treści (pdf, 449.89 KB)

Zakup publikacji:
format cena netto cena brutto dostępność
B5 20,00 21,00 dostępne
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydaje monografie naukowe, skrypty oraz podręczniki, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy PG. Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1954, a tematyka publikowanych książek obejmuje nauki ścisłe (chemię, matematykę), techniczne (architekturę, urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę) oraz humanistyczne (języki obce, historię) i ekonomiczno-społeczne (ekonomię, zarządzanie, filozofię). Studenci Politechniki Gdańskiej często korzystają z publikowanych przez Wydawnictwo skryptów - te tworzone przez Centrum Matematyki książki pomagają nowo przyjętym studentom uzupełnić wiedzę matematyczną. Publikacje Wydawnictwa PG można kupić w sklepie internetowym lub wypożyczyć w Bibliotece PG. Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów.